step synonim

busz, sawanna, równina, preria, pampa, pampasy, puszta

Przykład zastosowania - step

Pampa jest formacją roślinną o charakterze stepu, która występuje w północno-wschodniej Argentynie. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: