roztargnieniesynonim

dystrakcja, dekoncentracja, nieuwaga, roztrzepanie, nieostrożność, rozkojarzenie, zapomnienie
Przykład:

Przez swoje roztargnienie stłukłam porcelanowy talerz ciotki. Za swoją nieostrożność będę musiała słono zapłacić. 

antonimy: koncentracja uwaga ostrożność skupienie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: