obdarzaćsynonim

1. Jako ofiarować komuś coś cennego

obdarowywać, dawać, obsypywać, obdzielać, ofiarować
Przykład:

Co roku, gdy przyjeżdżał, obdarzał ją błyskotkami. Miał nadzieję, że gdy będzie obsypywał ją kosztownościami, zostanie jego żoną. 

2. Jako poczuć do kogoś zaufanie, szacunek, miłość

darzyć, obdarowywać, otaczać
Przykład:

Żona darzy mnie wielkim uczuciem. Mam nadzieję, że miłość, którą mnie obdarza, będzie trwała aż do naszej śmierci. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: