obdarzać synonim

1. Jako ofiarować komuś coś cennego

obdarowywać, dawać, obsypywać, obdzielać, ofiarować

Przykład zastosowania - obdarzać

Co roku, gdy przyjeżdżał, obdarzał ją błyskotkami. Miał nadzieję, że gdy będzie obsypywał ją kosztownościami, zostanie jego żoną. 

2. Jako poczuć do kogoś zaufanie, szacunek, miłość

darzyć, obdarowywać, otaczać

Przykład zastosowania - obdarzać

Żona darzy mnie wielkim uczuciem. Mam nadzieję, że miłość, którą mnie obdarza, będzie trwała aż do naszej śmierci. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: