niezależnie synonim

nie zważając na, samodzielnie, autonomicznie, jakkolwiek, niezawiśle, samorządnie, suwerennie, swobodnie

Przykład zastosowania - niezależnie

Kuba spróbował żyć niezależnie. Postanowił, że podczas studiów będzie samodzielnie się utrzymywać.

antonimy: niesamodzielnie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: