herszt synonim

przywódca, prowodyr, wódz, lider, watażka

Przykład zastosowania - herszt

Na czele chłopców stanął herszt bandy. Chłopcy ufali przywódcy, bo był najstarszy i najbardziej doświadczony w bójkach. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: