edukacyjny synonim

kształcący, pouczający, oświatowy, wychowawczy, szkolny, kształceniowy, dydaktyczny

Przykład zastosowania - edukacyjny

Opracowaliśmy szereg celów edukacyjnych dla naszego kierunku studiów. Zadania wychowawcze oparły się przede wszystkim o rozwijanie zdolności krytycznego myślenia. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: