akromegalia synonim

gigantyzm

Przykład zastosowania - akromegalia

Nadmiar hormonu wzrostu jest przyczyną gigantyzmu, który odróżnia się do akromegalii tym, że u chorego zauważa się nadmierny wzrost kończyn długich. 

antonimy: karłowatość nanizm nanosomia

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: