abecadłosynonim

alfabet, podstawy, elementarna wiedza
Przykład:

Moja córka już w przedszkolu recytowała płynnie abecadło. Nauczenie się w kolejności liter alfabetu nie sprawiło jej żadnych trudności. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: